Оформлення дозволу на використання праці іноземців в Україні

Оформлення дозволу на використання праці іноземців є вкрай актуальним питанням, з огляду на те, що міжнародна трудова взаємодія, як результат глобалізаційних тенденцій в економіці, обумовлює перманентне збільшення числа трудових мігрантів у всіх куточках світу. При цьому, всупереч поширеній в суспільстві думці про те, що Україна виступає лише донором трудового ресурсу, реалії сьогодення свідчать про те, що у нашій державі є досить значна кількість іноземних високооплачуваних фахівців, які мігрували саме в Україну для постійного працевлаштування. Чи то з точки зору патріотичних інтенцій, чи з огляду на тоталітарне бажання регулювати усі сфери суспільних відносин, але сфера працевлаштування іноземців в Україні, характеризується вкрай суворими правилами оформлення трудових відносин з особами, які не мають громадянства України. У даній статті лаконічно зупинимось на ключових питаннях, з якими стикається роботодавець при прийомі на роботу іноземця чи особу без громадянства.
Відповідно до Закону України №3773-VI «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» від 22.09.2011 р., дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства – це документ, який надає право роботодавцю тимчасово використовувати працю іноземця або особи без громадянства в порядку, встановленому законодавством України.
Дозвіл на використання праці іноземців необхідний для роботодавців-резидентів для правомірного працевлаштування осіб, які не мають громадянства України, а відтак для уникнення драконівських штрафів, передбачених законодавством України – 94460 грн. за кожного неофіційно-влаштованого працівника даної категорії.
Перелік документів для отримання дозволу на використання праці іноземців та осіб без громадянства:
• заява встановленої форми роботодавця,
• копії сторінок паспортного документа іноземця разом з перекладом українською мовою, засвідченим в установленому порядку,
• кольорова фотокартка іноземця встановленого розміру,
• копія проекту трудового договору (контракту).
Слід відзначити, що розмір заробітної плати, яка повинна встановлюватись працедавцем для іноземних громадян чи апатридів, не може бути нижчою ніж:
• п’ять мінімальних заробітних плат – іноземним найманим працівникам у громадських об’єднаннях, благодійних організаціях та навчальних закладах, визначених Законом України «Про освіту»;
• десять мінімальних заробітних плат – для всіх інших категорій найманих працівників.
Вимога щодо мінімальної заробітної плати не встановлюються щодо наступних типів іноземних працівників, які законодавцем об’єднано у «окрему» категорію:
1) іноземні високооплачувані професіонали;
2) засновники та/або учасники, та/або бенефіціари (контролери) юридичної особи, створеної в Україні;
3) випускники університетів, що входять до першої сотні у світових рейтингах університетів, відповідно до переліку, визначеного Кабінетом Міністрів України;
4) іноземні працівники творчих професій;
5) іноземні ІТ – професіонали.
Втім, з огляду на спеціальний правовий режим даної групи іноземних працівників, для їх працевлаштування необхідно подати додаткові документи, перелік яких різниться в залежності від конкретної групи.
Оскільки виданий дозвіл є строковим, в певний момент роботодавець постає перед дилемою щодо продовження дії такого дозволу.

Зверніть увагу: подача документів для продовження дії дозволу на використання праці іноземців чи осіб без громадянства має бути здійснена не пізніше як за 20 днів до завершення терміну дії попереднього дозволу. У разі пропуску даного строку, продовження дії дозволу не допускається.

Типові складнощі при оформленні дозволу працедавцями можна об’єднати в наступні групи:
1) Незрозуміло в який саме орган влади подавати документи;
2) Відсутність визначеної процедури перевірки документів (їх повноти та правильності складення) при первинній подачі;
3) Складення документів у формі, яка не передбачена законодавством;
4) Істотна загроза пропуску строків для пролонгації дії дозволу у разі найменшої затримки чи похибки.
Усі описані факти свідчать про те, що звернення до кваліфікованого фахівця у сфері взаємодії з підрозділами Державної служби зайнятості істотно спростить процедуру легалізації працевлаштування іноземця чи апатрида в рамках законодавства України, дозволивши уникнути як штрафних санкцій, так і тривалого та виснажливого процесу проходження бюрократичних лабіринтів.
Охоче допоможемо Вам у вирішенні дилеми працевлаштування особи іноземця чи особи без громадянства у повній відповідності до букви закону.