Перевезення валюти через кордон: обмеження та конфіскація

Досить поширеною проблемою з якою клієнти звертаються після взаємодії з митними службами є незаконне застосування щодо них процедури конфіскації іноземної валюти при перетині митного кордону України. Дане питання є досить комплексним, а відтак потребує детального аналізу.

Як відомо, перетин митного кордону відбувається в одному з двох форматів:

А) У порядку зеленого коридору (спрощений процес, обрання котрого свідчить, що особа не подаватиме митну декларацію, оскільки загальна сума валюти, яка перевозиться не перевищує еквіваленту 10000 євро);

Б) В загальному порядку з поданням митної декларації.

Обрання зеленого коридору створює передумови складення протоколу про порушення митних правил у разі виявлення не задекларованого обсягу валюти, який перевищує граничний допустимий поріг. Таким чином, якщо особа не задекларувала суму, яка перевищує еквівалент 10000 євро та перетинає кордон у порядку зеленого коридору, митники мають право вилучити суму, яка перевищує ліміт та передати складений протокол про порушення митних правил до суду для вирішення подальшого питання щодо конфіскації даних коштів.

Однак чи можуть ці кошти взагалі бути конфіскованими?

Описане правопорушення передбачено ст. 471 МК України та обумовлює стягнення у виді штрафу в розмірі ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян, а в разі, якщо безпосереднім предметом порушення є товари, переміщення яких через митний кордон України заборонено або обмежено законодавством України – також конфіскацію цих товарів.

За змістом п. 57 ч.1 ст.4 МК України, валютні цінності є товаром.

Слід розібратись з питанням чи належить іноземна валюта до числа товарів, які обмежені чи заборонені до перевезення через митний кордон України.

Обмеження щодо переміщення окремих товарів через митний кордон України регламентовано ст. 197 МК України: обмеженими до переміщення через митний кордон України є товари, митне оформлення яких здійснюється на підставі документів, які підтверджують дотримання зазначених обмежень, виданих державними органами, уповноваженими на здійснення відповідних контрольних функцій, іншими юридичними особами, уповноваженими на їх видачу, якщо подання таких документів органами доходів і зборів передбачено законами України. Перелік таких товарів встановлюється Кабінетом Міністрів України. Відповідно до частини третьої ст.197 МК України, обмеження щодо ввезення на митну територію України чи вивезення за межі території України валютних цінностей можуть встановлюватись Національним банком України.

Як бачимо, для визначення товару таким, що обмежений до переміщення через митний кордон України необхідна наявність двох кваліфікуючих ознак:

1) Пропуск таких товарів через митний кордон України здійснюється на підставі дозволів уповноважених контролюючих органів державної влади,;

2) Порядок видачі таких дозволів затверджується Урядом.

В чинному законодавстві України відсутній будь-який нормативний акт, яким би прямо закріплювалась вказівка на те, що іноземна валюта є товаром, для переміщення якого через митний кордон, у тому числі в розмірах, які передбачають процедуру декларування, необхідною є подача будь-яких дозвільних документів від контролюючих органів держави.

Для визнання валютних цінностей у вигляді готівкових коштів, в тому числі і у іноземній валюті товаром, обмеженим до переміщення через митний кордон України, необхідна наявність будь-якого документа, виданого Кабінетом Міністрів України чи Національним банком України, яким би встановлювалось те, що переміщення валютних цінностей через митний кордон України фізичними особами повинно здійснюватись на підставі відповідного дозволу.

 

Звертаємо увагу: обмеження щодо переміщення валютних цінностей через митний кордон України та порядок переміщення валютних цінностей через митний кордон України, у тому числі особливості декларування валютних цінностей та визначення граничних сум валютних цінностей, які підлягають письмовому або усному декларуванню, не є тотожними поняттями.

 

Вивчення положень Інструкції про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 02.01.2019 року № 3 дає підстави стверджувати, що цим Положенням встановлюється саме порядок переміщення валютних цінностей через митний кордон України та гранична сума переміщення валютних цінностей у вигляді готівки за умови її усного декларування. Встановлення зазначеної граничної суми переміщення валюти через митний кордон України за умови її усного декларування, не є тотожним встановленню обмежень щодо переміщення іноземної валюти через митний кордон України, оскільки при цьому не вимагається надання будь-яких дозволів на таке переміщення, що є однією із ознак, якими характеризуються товари, обмежені до переміщення через митний кордон України.

Наведене у свої сукупності вказує на те, що валютні цінності у вигляді готівки не є товаром обмеженим до переміщення фізичними особами через митний кордон України, тому, у випадку вчинення особою порушення митних правил, передбаченого ст.471 МК України, якщо безпосереднім предметом порушення митних правил були валютні цінності у вигляді готівки, ці готівкові кошти не підлягають конфіскації, як товар, який не обмежений до переміщення через митний кордон України.

Якщо щодо Вас було застосовано конфіскацію іноземної валюти через недекларування перевищення граничного розміру валюти, яка може перевозитись через митний кордон без подання митної декларації, охоче допоможу Вам у оскарженні даного незаконного рішення задля відновлення Ваших прав порушених незаконними діями державних органів.